wstęp      informacje ogólne      historia      aktualności      pogoda aktualna!      baza noclegowa      galeria zdjęć      linki
Uczeni potwierdzili, że osadnictwo na tym terenie miało miejsce już w I wieku przed naszą erą. Jednak pierwsze ślady pisane napotykamy w 1378 roku, kiedy to, przywilej krzyżacki dla miasta Helu wymienia nazwę Osternäs utożsamianą z Jastarnią.

Zgodnie z postanowieniami pokoju toruńskiego z 1466 osada znalazła się w granicach Korony.

W 1526 roku, po przekazaniu przez króla Zygmunta I Helu i części Mierzei Helskiej Gdańskowi, dokonano podziału na Jastarnię Pucką - katolicką i Jastarnię Gdańską - zwaną Borem, której mieszkańcy przyjęli protestantyzm. W dokumentach z 1570 roku, napotkać można nazwę Zesterna.

Księgi inwentarzowe z roku 1627, wzmiankują istnienie wsi Hestarnia.

Dokument z 1678 roku po raz pierwszy wymienia nazwę Jastarnia. Poza tym można w nim znaleźć nazwiska ówczesnych mieszkańców miejscowości: Kunkol, Białk, Droszka, Selin, Buda, Swinka ? ogółem 81 osób z żonami i dziećmi.

W 1755 roku, Urszula Przebendowska - starościna pucka, ufundowała drewnianą kaplicę i założyła szkółkę.

W okresie zaborów tereny te znalazły się pod panowaniem Prus. Rybacy z Jastarni nie poddali się germanizacyjnym wysiłkom zaborcy. Na 455 mieszkańców w 1910 roku, do polskiej narodowości przyznało się 449 osób, do niemieckiej zaledwie 6.

Drewniany kościół z prawdziwego zdarzenia, powstał w Jastarni w 1836 roku.

Wiele życia do osady wniosła, powstała w 1922 roku, linia kolejowa Puck - Hel.

W latach 1926-1930 wybudowano w Jastarni port rybacki.

Z kolei w 1932 roku, z inicjatywy księdza P. Stefańskiego, powstał nowy kościół.

Na miejscu poprzedniczki z 1932 roku, w 1950 roku powstaje nowa latarnia morska.

W 1954 roku włączono w granice administracyjne Jastarni, kąpieliska w Juracie i Kuźnicy.

W 1960 zostaje wybudowana utwardzona szosa przez półwysep helski.

W 1973 roku, na mocy oficjalnego dekretu, Jastarnia staje się miastem. Zostaje wpisana do rejestru zabytkowych miejsc objętych ochroną konserwatorską w 1979 roku.   © 2006-2024 Projekt i wykonanie: StudioFX.biz